Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
■WS-f^ap
96
voor elke afdeeling afzonderlijk te houden, zoodat men
naar welgevallen, elke soort van bouwstoffen bijeen zal
kunnen houden of de stukjes achter elkander laten volgen,
die ten hoogste zes of zeven vellen zullen beslaan en drie
of vier in het jaar van zullen verschijnen.
234. Bij hetgeen wij hierboven daaromtrent aanmerk-
ten, mag men nog voegen, dat hij ook op het toppunt
zijner grootheid even eenvoudig leefde als te voren; dat
dadelen en gerstenbrood met melk en honing zijn gewoon
voedsel, een tapijt zijn legerstede was; en dat hij de
schatten, die hem van onderscheidene kanten toevloei-
den — onder anderen ontving hij steeds het vijfde ge-
deelte van den buit in den oorlog — tot weldadige doel-
einden besteedde.
235. Het is ons ernst geworden, door vernieuwde
veêrkracht aan den dag te leggen, onzen vorigen rang in
den rei der volken te herwinnen.
236. Geene magtige rijken bestonden er te dier tijde,
die met jeugdige kracht den alles verteerenden stroom
hunner overwinningen vermogten tegen te houden: het
Persische rijk in Azië, en het Grieksche in Europa waren
beiden in eene staat van verval, welke het laatstgenoemde
met den ondergang bedreigde, het eerste werkelijk binnen
korten tijd ten val bragt.