Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
de sneeuw begraven w!lt worden, moet gij deze vaar-
tuigen , waarop alle hoop op onze verlossing berust, in
orde trachten te brengen." Deze woorden klonken hen als
een donderslag in de ooren en deed hun het moeijelijkste
werk te boven komen. — Zij zeiden de kusten van Nova-
Zembla vaartwel,
224. Het scheepsvolk drukte elkander de hand en
gaven op onderscheidene wijzen hunne vreugde te kennen,
225. Iemand die nooit geene tandpijn gehad heeft weet
ook niet wat tandpijn is.
226. De verlichte evenzeer als stichtelijke inhoud be-
antwoordt dan ook allezins aan de verwachting, gelijk
menig goed dichtstukje de proza afwisselt.
227. Doch ook in 't bijzonder aan de beschaafde klasse
in Drenthe zij dit werk aanbevolen, dat daar ten minste
in geene boekerij mag ontbreken. De stijl is niet, als van
het heirleger stedebeschrijvingen, dor en vervelend, maar
integendeel vloeijend, beschaafd en duidelijk; wij hadden
echter wel gewen=cht dat door den heer M., wat den
vorm betreft, het voorbeeld van den heer N. ware ge-
volgd, die .... ons eerst het geschiedverhaal geeft, en
de oorkonden laat volgen. Dit zou de populariteit van
het werk hebben bevorderd, zonder dat de Archeoloog
of geschiedkundige er bij hadden verloren. In. ... is de
schrijver begonnen met eenige oude woorden te vertolken.
228. Te regt heeft men W. als de Vader van het ver-
beterd lager Onderwijs in ons Vaderland beschouwd.. . .
Wel hen, die zich aan W. spiegelden, en daaruit, dat
een hoofd vol wetenschappelijke kennis niets beteekent,
indien menschenkennis, door eene beschaafde opvoeding
verworven, daarmede niet gaat gepaard.. . . Mogten velen
hem naleven, dan zoude de stand van onderwijzer, de