Boekgegevens
Titel: Een boekje met prentjes, waarbij wat te lezen staat
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 'sHertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1843
5e dr; 1e dr.: 1824
Opmerking: 1e stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 321 : 5e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204114
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een boekje met prentjes, waarbij wat te lezen staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE.
D.
'e hier volgende lesjes waren nimmer voor
de drukpers bestemd; ik gebruikte dezelve,
netjes afgeschreven, in kopij, voor mijne
laagste klasse, met inzigt dezelve reeds vroeg
aan de schrijfletteren en het lezen derzelve te
gewennen , gelijk ik ten zelfden einde derge-
lijke , meer moeijelijke en minder welgeschre-
vene, verzamelingen voor de middelste en
hoogste klassen heb.
Een onverwacht bezoek van den Uitgever
in mijne school, juist in eenen oogenblik, dat
ik deze lesjes gebruikte, deed hem mij ver-
zoeken , dezelve voor de pers aftestaan, met
bijvoegende betuiging, dat zijn Ed. elk lesje
gaarne van een, door den bekwamen Beer
Cranendoncq gesneden, houtsnee plaatje
wilde voorzien,
Fvoeger hadden i — 5 ambgenooten mede