Boekgegevens
Titel: Een boekje met prentjes, waarbij wat te lezen staat
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 'sHertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1843
5e dr; 1e dr.: 1824
Opmerking: 1e stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 321 : 5e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204114
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een boekje met prentjes, waarbij wat te lezen staat
Vorige scanScanned page
B^ de Uitgevers dezes, sijn onder meer
andere gedrukt en alom ie hekomen:
ABE beekjes , volgens de klank-methode , van de Groot
en volgens de nieu-we leerwijze.
Allereerste oefeningen voor leerlingen, die volgens !
de Leestafels van den Heer P. Jt Prinsen worden :
onderwezen.
Ëerste Leesoefeningen id. id. 1 — 3 Stnkje.
Nuttige Leesoefeningen (Een Leesboek voor de laag-
ste Klasse). 1 — 3 Stukje.
Beknopte en leerzame Verhalen voor vlfltige en deugd-
zame Kinderen.
Van der Ven (C.), Practisch rekenboekje.
Leerzaam en bevattelijk Leesboekje voor kinderen 1
eu 2 Stukje ; zynde een vervolg op de Nuttige Lees-
oefening-en.
Waarschouwingen, wenken en onderrigtingen voor-
gesteld in de beschrijving van eenige natuur* en
luchtverschijnselen.
> Eenige bijzonderheden uit de Natuurlijke Historie 1.'
en 2.' Stukje,
Kleine leerrijke Verhalen voor kinderen een lees-
boekje voor de lagere scholen. 1." en 2.» Stukje.
Kooijkbr (A. II.) t Mengelingen, ten dienste der
Nederlandsche Jeugd, ontleend uit de Geschiede»
nis, natuurlijke Historie en Zedekunde. Een lees-
boek voor de hoogste klasse; vijfde vermeerderde
en verbeterde druk.
Wknninq , (C. H.) bevdttelgke en leerzame verhalen ,
voor oplettende kinderen. (Een leesboek voor de
tweede klasse). 1.— 2 Stukje.
Mebninqkn (G. H. L. vin), Algemeene Geschiede-
nis. Een Leesboek voor de hoogste klasse, 1
en 2 Stukje.
Beknopte schets der Vaderlandsche Geschiedenis bij-
gewerkt tot en met 1841.
Geschiedenis der Nederlanden voor de Jeugd.
Bijbelsche Geschiedenis in beknopte Verhalen voor '
de Jeugd. 1 — 3 Stukje,
Nanninq (E), Oefeningen in de Nederduitsche taal.'-
Heuman (J.)» Verzamelingen van Rekenkundige Voor'J
stellen, voor het aanvankelijke Onderwijs der Jeug >