Boekgegevens
Titel: De kleine bloemhof: schetsen uit het kinderleven. Een leer- en leesboekje voor de lagere klassen
Auteur: Buren Schele, A.D. van
Uitgave: Utrecht: Wed. F. Herfkens & zoon, 1860
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 513 J 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204104
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine bloemhof: schetsen uit het kinderleven. Een leer- en leesboekje voor de lagere klassen
Vorige scan Volgende scanScanned page
XXVIII.
Ouderliefde.
De eerste pligt van een kind is: zijne
ouders lief te hebben. Wie zijne ouders niet
liefheeft, die hij dagelijks ziet, uit wier han-
den hij alles ontvangt, kan ook God niet lief
hebben, dien hij niet ziet. Lina had hare
ouders lief, zij was hen in alles gehoorzaam.
Want daarin openbaart zich de liefde, dat
wij den wil doen van hen, die wij liefhebben.
Die gehoorzaamheid moet echter niet uit dwang
of vrees, maar gewillig en uit liefde geschie-
den. Dat was met Lina het geval. Zij kende
geene hoogere vreugde, dan wanneer zij hare
ouders genoegen kon geven. Geen opoiFering
van eigen vermaak was haar daartoe te zwaar.
Zulk een ouderlievend kind wordt door God
bemind. En wie God bemint, kan het nooit
kwalijk gaan. Lina genoot een lang en geluk-
kig leven. Ook aan haar werd de belofte des
Heeren vervuld: »Eert uwen vader en uwe
moeder, opdat het u welga, en gij lang levet."
De grootste en schoonste pligt, het kind als aangeboren,
In 't harte diep gegrift, die zich veelal doet hooren,
Bestaat in 't eerbetoon voor die ons schonk het licht;
En welk een zoet gevoel vloeit niet steeds uit deez' pligt?