Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Best, P.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1884
32e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1664
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leerplannen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
AAUDKlJKSKUNn K.
Eilanden. In de Noordzee: Tessel, Vlieland^ Terschelling^ welke tot
Noord-IIoUmid —, Ameland en SchiermonniJcoog y die tot Friesland be-
hooren, en Rottum, dat tot Groningen behoort.
In de Zuiderzee: Wlering en. Marleen en Vrlc tot 'Noord-Holland, —
en SchoJchnd tot Overijsel behoorende.
Tot Zuid-Holland, behooren de eilanden: Uselmonde^ Rozenburg ^
Voorne, Patten en de IloeJcsche IVaard, Tien-Gemeten, Goeree en Over-
fahkee.
De Zeeuwsche eilanden zijn: l^alclieren, Noord-Beveland^ Schouwen
met Ihdueland, Tholen met Filipsland.
Hoofdrivieren met hare takken es enkele bijstroomen : deRijn^
de Waaly de Nieitwe Usel of T>rususgracht, de Oade IJsel^ de Gelder-
sche IJsel, de Lek, de Oude Rijn en de Vecht.
De Maas, die met de Waal de Merwede vormt, de Noord, de Nieuwe
Maas met den Rollandschen Usel, het Scheur, de Oude Maas, de
Dordtsche Kil, het Spui, de wateren van den Biesbosck, de Amer,
het Rollandsch Diep, het Haringvliet, het Volkerak, het Krammer,
de Grevelingen of Rieningen.
De Schelde, de Hont of West er-Schelde, de Braakman, het Sloe,
het Vee-rsche Gat, de Zuidvliet of Zandkreek, de Ooster - Schelde, het
Keeten, hei Mastgat, het Zijpe.
3de Les.
Kleinere Rivieren: iii Friesland: de Kuinder of Tjonger, de Linde
en de Boorne. In Groningen: de Hunze. In Drente: de Havelter-Aa
en de Reest. In Overijsel: het Meppelerdiep, het Zvjar te-W at er, het
Zwolsche Diep, de Vecht, de Regge en de Schipheek. In Gelderland:
de Lvnge, de Berkel en de Grift. In Utrecht: de Bern. In Noord-Hol-
land: de Amstel, het Spaarne en de Zaan. In Zuid-Holland: de Alblas^
de Rotte, de Schie en de Gouwe. In Noord-Brabant: de Dommel, de
Aa, de Dieze, de Merk. lu Limburg: de Geul, de Roer, de Nierz.
Kanalen: het Groote Noord-Hollandsche kanaal, het Noord zee-kanaal,
de Zuid-Willemsvaart, de Nieuwe Watei'weg, het Voornsche kanaal^
de Vaartsche Rijn, het Zederik-kayiaal, het Zuid-Bevelandsche kanaal,
het kanaal van Walcheren, het kanaal van Terneuzen, het Dieren^
Apeldoornsche kanaal, het Ovmjselsche kanaal, de Willemvaart, de
Dedemsvaart, de Smilde'rvaart met zijkanalen, de Noord-Willemsvaarty