Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Best, P.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1884
32e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1664
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leerplannen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
GUONDBEGUNShLtN BKR
L
pt® Les.
Het Koninkrijk der Nederlanden, gelegen in het midden van Europa's
westkust, grenst ten Noorden en ten Westen aan de Noordzeey ten
Zuiden aan België en ten Oosten aan Pruisen.
De regeeringsvorm is eene door de Grondwet bepaalde Monarchie. Aan
den Koning is de uitvoerende macht opgedragen en aan de Staten-Gene-
raal in vereeniging met den Koning de wetgevende macht.
De vlakte-inhoud van het Rijk bedraagt ruim 3 millioen hectares of
nagenoeg 600 vierkante mijlen. Zijn grootste lengte van het Oosten naar
het Westen is 39 uren en zijne grootste breedte van het Zuiden naar het
Noorden bijna 60 uren.
liet getal inwoners beloopt ruim vier millioen.
Het Koninkrijk der Nederlanden wordt verdeeld in 11 provinciën, als;
Provinciën. Bevolking. Hoofdsteden.
1. Friesland, 330,000 Leeuwarden.
2. Groningen, 260,000 Groningen aan het Eemskanaal.
3. Drente, 125,000 Assen aan de Smildervaart.
4. Overijsel, 275,000 Zwolle aan het Zwarte-water.
5. Gelderland, 485,000 Arnhem aan den Rijn.
6. Utrecht, 200,000 Utrecht aan den Kijn en de Vecht.
7. N. Holland, 750,000 Haarlem aan het Spaarne.
8. Z. Holland, 850,000 VGravenhage bij de Noordzee.
9. Zeeland, 200,000 "Middelburg op Walcheren.
iO. N, Brabant, 485,000 's-Hcrtogenbosch aan de Dieze.
11. Limburg, 250,000 Maastricht aan de Maas.
Les.
Golven en straten: de DoUari, de Wadden^ de Lauwerzee, hei
Vlie» het Marsdiep, de Zuiderzee met de Gouwzee en het Y, dezeegaten
aan de mondingen van ^laas en Schelde.