Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Best, P.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1884
32e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1664
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leerplannen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page

VOORBERICHT VOOR DEN TWEE EN DERTIGSTEN DRUK.
De uitgever heeft dit werkje door een bevoegden deskun-
dige laten nazien en vertrouwt, dat liet'daardoor voor de
Volksscliool even doelmatig zal blyven, als 't reeds zoovele
jaren tleek te zyn.
NED. CENTRUM VOeR
ONDERW. EN OPVOED.
AMSTERDAM