Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Best, P.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1884
32e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1664
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leerplannen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
aakdrijkskunde. 17
bevolkt is. De Javaiieu ziju goede landbouwers en vi^orden onder toezicht
van Nederlandsche ambtenaren, bestuurd door hunne eigene hoofden. Jn
de kustplaatsen wonen ook vele Chineesche en Maleische kooplieden. Rijst,
koffie, suiker, indigo, tabak, katoen zijn de voornaamste produkten. Java
is in 23 residenties verdeeld. Batavia is de hoofdstad van geheel N.-O.-I.
Andere zeer bekende plaatsen zijn Soerabaia, Samarang, Buitenzorg,
Soerakarta, Djokjokarfa, Malawj, Tjilatjap, Bandong, Tjeribon en
Soemenap. — In de Buitenbezittingen zijn de belangrijkste plaatsen: Pa^
Jembang y Padang, Muntok, Pontianak, Bandjermasin, Makasser, Menado
en Amhon.
II. Wederlandseh West-Indiö.
De Nederlandsche koloniën in Amerika bestaan uit;
a. Nederlandsch-Guyana of Suriname, voorheen bloeiender dan nu,
met de hoofdstad Paramaribo.
b. de Nederlandsche Antillen: St. Emtatins, Saba, een deel van
St. Martin, benevens Cura^ao, dat als 't hoofdeiland beschouwd
wordt, Arubay Bonaire en eenige kleinere eilandjes.
IL
EUROPA.
Les.
Europa grenst ten N. aan de Noordelijke IJszee, ten O, aan Azië, ten
Z. aan de Middellandsche zee en ten W. aan den Atlantischen Oceaan,
[)c bevolking bedraagt ruim 300,000,000 zielen.
ZËEËN:
De IJszee, de ^Vitte zee, de Oostzee, de Noordzee, de Caledonische zee,
de lersche zee, de Atlantische zee, de Spaansche zee, de Middellandsche
zee, waarin de Ligurische zee, de Toskaansche zee, de Adriatische zee,
de Ionische zee en de Egeische zee, — verder de zee van Marmora, de
Zwarte zee, de zee van Azof.
Golven:
De golf van Tscheskaja, de Dwinabaai, de Onegabaai, de golf van
Kandalaskaja, de Warangerfjord, de Bothnische golf, de Finsche golf, de
Best, Aardrijksk. 2