Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Best, P.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1884
32e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1664
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leerplannen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
16 gkoxubeginsklen^ der
Maastricht heeft vele en zeer groote fabrieken en een sterk fort op
den St. Pietersberg, welke berg bekend is door zijne onderaardsche gangen
en versteeniugen.
'Roermond en l^enlo zijn handel- en fabrieksteden, bij Kerkrade en
Heerlen liggen steenkoolmijnen.
Het Groot-Hertogdom Luxemburg,
geregeerd door den koning der Nederlanden, is zoo groot als Drente en
bevat 200,000 inwoners, die Duitsch spreken, 't Land is bergachtig en
boschrijk ; landbouw in 't Z., veeteelt in H N., ijzermijnen en steengroeven.
Voornaamste plaatsen : Luxemburg, DieJcirck, Echternach, Remick,
Vianden.
Les.
Nederlands Bezittingen buiten Europa.
In de warmste oorden van Azië en Amerika bezit Nederland uitgestrekte
gebieden, ter gezamenlijke grootte van ruim 50maal het rijk in Europa.
J)oor hare buitengewone vruchtbaarheid zijn die streken ons land van groot
voordeel. De bezittingen in Azié heeten Nederlandsch Oost-Indië of de
Oost, die in Amerika Nederlandsch West-Indië of de West,
I. Nederlandsch Oost-Indiê.
Drie groepen van eilanden:
a. De Groote Soenda.-E:landem: Java, Sumatra, Borneo ^Ti Celehes
met daarliij gelegen kleinere eilanden als Bangica, Billiton, enz.
b. De Kleine Soenda-Eilanden : Bali, Lombok, Soembawa, Soemba,
Tlores, Westelijk Timor, benevens eenige kleinere eilanden.
c. De Molukken : Amhoina en onderhoorigheden, Ternate en onder-
hoorigheden, de Bandaeilanden en anderen.
Van deze lauden staan sommige niet geheel onder ons gezag. — Het
Westen van Nieuw-Guinea met bijhoorende kleinere eilanden wordt mede
tot Nederlandsch Oost-Indië gerekend.
Verreweg het belangrijkste dezer hnden is Java, waartoe ook
gerekend wordt. In het N. is Java laag, in het midden en Z. meest
hoog en bergachtig met vele vuurbergen of vulkanen. Talrijke rivieren,
de Solo en de Brantas zijn de grootste, bevorderen de besproeiing en het
verkeer. Goede wegen, ook spoorwegen, doorkruisen liet land, dat dicht