Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Best, P.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1884
32e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1664
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leerplannen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
aaudhmkskuxde 15
Midüelhirg bloeit door handel en nijverheid, heeft een fraai stadhuis
en vele historische merkwaardigheden.
Vlissingen, aan den mond der Wester-Schelde, mQimimMviienAQh^v^ns
en een standbeeld van de Kuiter. Stoombootverbinding met Engeland.
Goes op Zuid-Bevel and li^t te midden van welvarende dorpen.
Tholen op het eiland Tholen, met mossel- en ansjovisvangst.
Zierilczee, een haven en marktplaats, ligt op het eiland Schouwen,
evenals Brouwershaven, de voorhaven voor Rotterdam en geboorteplaats
van J. Cats, wiens standbeeld hier is opgericht.
In Zeetiwsch'Vlaanderen liggen vele welvarende stadjes en landbouwdorpen.
Terneuzen heeft veel verkeer met België.
Noor d-B r a b a n t.
Meest zandgrond met heuvels (landbouw, veeteelt, bosch, heide); ten
N. van de Langstraat, van Oudenbosch en Bergen o/Z. ligt klei (bouw-
en weiland); de Peel bestaat uit hoogveen. — Sommige streken dezer
provincie bloeien door nijverheid: linnen- en wolfabrieken, leerlooierijen,
schoenmakerijen, bierbrouwerijen e. a.
Voornaamste plaatsen: 's-Hertogenhosch, Heusden, Wondrichem of
Wo'rkum, Tilburg^ Grave, Eindhoven, Helmond, Breda, Oosterwijk,
Geertruidenberg, Zevenbergen, de Klundert, Willemstad, Bergen oj) Zoomy
Ovdenbosch. Boxtel, Veghel, Boxmeer, Buamsdonk, Werkendam,
's-Hertogenbosch is eene sterke vesting, met schoone kerken, onder-
scheidene fabrieken en veel handel.
Tilburg is een drukke fabriekstad, de eerste van Nederland.
Breda, eene handels- en fabrieksplaats, beeft de Kon. Milit. Academie
en schoone omstreken.
Eindhoven is bet middelpunt van eene welvarende fabriekstreek.
Les.
Limburg.
Veen en zand met heuvels (landbouw, veeteelt) in de Noordelijke helft;
langs de Maas een smalle strook klei; ten Zuiden van Sitlard rotsgrond
veelal met vruchtbare, gele klei bedekt (landbouw en nijverheid). In dit
zuidelijke deel verheffen zich Nederlands hoogste bergen, tusschcn welke
prachtige dalen liggen, zooals het Geuldal.
Voornaamste plaatsen: Maastricht, Sittard,Susteren, Roermond, Venlo,
Gennep, Weert, Vaals, Gulpen^ Valkenburg, Heerlen.