Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Best, P.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1884
32e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1664
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leerplannen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
GltONDBKGINSELEN DEK
kazerne was weleer het Prinsenhof, waar Willem I vermoord is. In de
Nieuwe Kerk vindt men de graftombe van Willem I en den koninklijken
grafkelder. Er zijn bloeiende fabrieken en levendige markten.
Leiden heeft een beroemde hoogeschool met plantentuin, sterrewacht
en andere wetenschappelijke inrichtingen. Bekend zijn de dekens- en
lakenfabrieken, alsmede de drukke markten van vee, boter en kaas.
Standbeeld van Burhave.
Uotierdam, aan de Nieuwe Maas, drijft aanzienlijken handel langs Jen
Nieuwen Waterweg met Engeland, langs den Rijn met Duitschland en
langs den spoorweg met België en Frankrijk. Ook met New-York en
Batavia staat het in rechtstreeksch stoombootverkeer, evenals met Hamburg
ea andere havens in en buiten Europa. Bovendien heeft Rotterdam vele
fabrieken, waaronder vooral die op Feijenoord. In den laatsten tijd heeft
de stad zich zeer uitgebreid, zoodat Krälingen en Delfshaveu langzamer-
hand als hare voorstedeu zijn te beschouwen. In het park is een stand-
beeld van Tollens, in de stad van Erasmus en van IIogendorp.
Gouda aan de Gouwe en den Usel, die als deeleu van den waterweg
tusschen Amsterdam en Rotterdam zeer veel scheepvaart hebben, heeft
in de groote kerk door 1). eu W. Crabetii uitmuntend geschilderde glazen.
Touwslagerijen, pijpen- en waskaarsenfabrieken,'handel in Stolksche kaas.
Schoonhoven met zalmvisscherij, vele goud- eu zilverwerkers en Je
arlillerie-instructie-compagnie.
Dordrecht aau de Merwe, heeft metaalfabrieken, oHe- en zaagmolens
en drijft aanzienlijken handel in hout. Standbeeld van A. Scheffer. Hier
en langs de Noord veel scheepsbouw.
Vlaardhigen is vermaard door de haringvisscherij, Schiedam wegens
de jeneverstokerijen. Gorinchem of Gorkum heeft zalmvisscherij en
handel. Hellevoet sluis is een oorlogshavcn. Leerdam heeft een fabriek
van hardglas.
Les.
Zeeland.
Zware kleigrond, zoodat landbouw het hoofdbedrijf is der Zeeuwen; —
oesters, mosselen, ansjovisvangst.
Voornaamste plaatsen: Middelburg, Tlissingen, Domhirg , JFesikapelle,
Sluis, Breskens, Aardenhirg, Oostburg, Uzendijke, Ajcel, Terneuzen,
Sas van Gent, Hulst, Goes, Zierikzee, Brouwershaven, Tholen.