Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Best, P.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1884
32e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1664
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leerplannen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
aaudhijkskunde. 13
straten. De zeer bezochte dierentuin "Artis" bevindt zich in de
Plantage. Bezienswaardig zijn verder de vele museums, die een schat
van schilderijen bevatten, door Neerlands grootste meesters vervaardigd,
het panopticum , de panorama's, de standbeelden, monumenten en graftomben,
het koninklijk paleis, het paleis voor volksvlijt, de nieuwe schouwburg
op het Leidsche plein, de parkschouwburg, het Vondelspark enz.
AlhnaaT heeft de grootste kaasmarkt van he^ land en enkele
gebouwen met gevels van Oud-IIollandschen stijl. Vele goud- en zilverwinkels.
Hoorn heeft groote vee- en kaasmarkten en veel handel op Amster-
dam. Groote gevangenis.
Haarlem heeft een vermaard orgel in de Groote of St. Bavo's kerk,
een standbeeld van Laurems Coster, Teylers stichting, een fraai
Paviljoen met een koloniaal museum in den Hout, vermaarde bloem-
kweekerijen en bleekerijen. Ook van de omstreken worden veel bloem-
bollen naar het buitenland verzonden.
Zaandam en de Zaanstreek zijn bekend wegens de vele olie-, pel- en
houtzaagmolens, alsmede door de papier-, stijfsel- en chocoladefabrieken.
Ven Helder met het Nieuwediep is een oorlogs- en koopvaardij-
haven en bezit uitmuntende inrichtingen voor de "Marine. {IFillemsoord)
Les.
Zui d-Holland.
Duinzand in 't Westen ; laagveen in HN. en midden (veeteelt, land-
bouw, turf), behalve de kleigronden langs Ouden Kijn, Holl. IJsel en
Schie ; links van de Lek en de Nieuwe Maas is alles kleigrond (landbouw).
Voornaamste plaatsen: ^s Gravenhage, Helft, Leiden, Woerden, Hot-
te-rdam, Delf shaven , Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Oudewater,
Gouda, Schoonhoven, Dordrecht, Go'rinchen, Vianen, Leerdam, BoS'
koop, Alfen, Brielle, Hellevoet sluis.
'S'Gravenhnge, de koninklijke residentiestad, heeft prachtige paleizen,
ruime pleinen en fraaie plantsoenen. Men vindt er standbeelden van
Willem den Zwijger, Koning Willem II, Spinoza, Bernhard van
Saksen Weimar en een monument voor 1813 in het Willemspark. Vele
metaalfabrieken. In de nabijheid ligt Scheveningen, een visschersdorp,
dat des zomers als badplaats druk bezocht wordt.
Tc Delft heeft men het llijks magazijn van oorlog en andere tot het
krijgswezen behoorende gebouwen, en een polytechnische school. De