Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Best, P.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1884
32e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1664
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leerplannen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
12 GllONDliKGIXSKLKN.
Vtrechty door zijne ligging het middelpunt van 't spoorwegverkeer in
ons land, heeft drukke markten, vele fabrieken en mooie winkels. De
hoogeschool, de veeartsenijschool en de munt zijn bekende inrichtingen,
de Dom en Paushuizen zijn merkwaardige gebouwen, een aangename
wandelvvej< is de Maliebaan. Standbeeld van graaf Jan van Nassau.
Amersfoort, eene stad met schoone omstreken en veel handel, is mede
bekend om den tabaksbouw en de kaLoenfubricage.
Les.
Woord-Holland.
Evenals elders langs de Noordzeekust vindt men in 't W. dezer pro-
vincie duinen (konijnen, boscb, aardappels, bloembollen); de bodem der
polders en drooggemaakte meren ("VVieringerwaard, Zijpe, Schermer,
Heemster, Purmer, "Wormer, IJpolder, Haarlemmermeer) benevens die
van Drechterland is, op eene enkele veenstreek na, kleigrond (landbouw
en veeteelt); voor 't overige is de bodem laagveen (veeteelt) behalve in
'tGooi, waar men grintgrond aantreft.
Voornaamste plaatsen; Amsterdam, Weesp , 'Midden^ Naarde-n, Hilver-
sum, Haarlem, Bloemendaal, Beverwijk, Alkmaar, Hoorn, Bnkhuizeny
Medemhlik, Purmerend, Edam, Monnikendam, Zaandam, Schagen,
de Burg, den Helder met het Nieuwe-Biep.
Amsterdam, met 360000 inwoners, Nederlands hoofdstad en eerste handel-
stad, op moerassigen bodem gebouwd aan den mond van den Amstel en
het Y, staat door 4 spoorwegen en tal van vaarten in verbinding met de
buitenwereld. Geschikte kaden, goede dokken, uitgebreide entrepots,
ruime pakhuizen en vele werven staan handel en scheepvaart ten dienste,
evenals de Beurs, de Nederlandsche Bank, de stoomvaartmaatschappij
Nederland en andere instellingen den groothandel bevorderen. In Ymuiden
heeft Amsterdam een geschikte voorhaven. Van de fabrieken zijn 't be-
langrijkst de metaalfabrieken, suikerraflinaderijcn, bierbrouwerijen, diamant-
slijperijen. Van de vele inrichtingen voor wetenschap en kunst worden aller-
eerst opgemerkt de hoogeschool en hel blinden-iustituut. — Talrijke grachten
verdeelen de stad in negentig eilanden, door ontelbare bruggen (sluizen)
met elkander verbonden. Op den Dam komen de tramwegen samen,
die 't verkeer in de stad en met de buitenwijken gemakkelijk maken.
De Kalverstraat met hare hooge winkelhuizen en hotels, de Keizers-
en Heerengrachten met hare deftige woonhuizen zijn de voornaamste