Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Best, P.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1884
32e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1664
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leerplannen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
10 gllondbkginselen der
Te Franeker is het planetarium van Eisinga.
Harlingen heeft veel handel op de Oostzee en op Engeland.
Sneek heeft de grootste boter- en kaasmarkt van de provincie.
Nabij Heerenveen ligt het Oranjewoud.
Groningen.
In het N. en N. O. klei (landbouw); in het W, en midden zand
(landbouw en ' veeteelt); in het Z. O. of Westerwolde hoo<(veen (turf,
landbouw, vee). — In deze provincie is evenals in Friesland de boeren-
stand zeer welvarend.
Voornaamste plaatsen: Groningen^ Appingedam, Delfzijl^ Winschoten^
Veendam, Wildervank, Midwolda, Beerta ^ Winsum.
Groningen t de aanzienlijkste stad van het noorden des lands, middel-
punt van het vertier der provincie, heeft eene hoogeschool, in 1614
gesticht, een instituut voor doofstommen, eene kweekschool voor onder-
wijzers, een prachtig stadhuis, ruime pleinen, veel handel en fabrieken.
Winschoten is eene nette plaats met veel liandel. In de nabijheid, te
Heilig er Ie e, vermaard door den veldslag van 1568, staat een prachtig
monument.
Les.
Drente.
Bijna overal zand- en grintgrond, veelal met heide of hoogveen bedekt
(landbouw, schapen, turf). Ontginning, heibranden.
Voornaamste plaatsen: Assen ^ Meppel^ Koevorden, Iloogeveen, Smilde y
Dalen^ Beilen^ Gieten, Zuidlaren,
Assen heeft fraaie gebouwen en een heerlijk wandelbosch. Mep-pelVtt^
drukke markten en veel scheepvaart.
O V e r ij s e 1.
In het N. hoog- en laagveen (turf en biezen); in het midden en O.
zandgrond met heuvels (bosch, veeteelt, landbouw); langs den IJsel klei
(bouwland, wei- en hooiland op het Kampereiland). Visscherij op de Zuiderzee.
Voornaamste plaatsen: Zvjolle, Kampen, Hasselt, Genemtiiden, Zioart-
sluis, Vollenhove, Blokzijl, Kuinre, Steenwijk, Deventer, Hardenbe-rg^
Gramsbergen, Goor, Hengelo, Friezenveen, Bijsen, Delden, Almeloo,
Knschedé, Oldenzaal, Ootmarsum.
Zwolle heeft veel biunenlaudschen handel.