Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
ME. 93
dezen in twist geraakt, werd de afkeer van hein
tot het bewind te grooter; dit gevoegd bij den
wankelen ftaat zijner gezondheid hier te lande,
deed hem te eerder befluiten om ontdag van de
Laiulvoogdij te verzoeken en hij vertrok weder,
naar eenige maanden vertoevens, naar Spanje.
Van zijne verrigtingen, is derlialve in 's Lands
Gefchiedboeken geene melding; hem was de lof
van zachtmoedigheid vooruitgegaan.
Hij zoude meer voor het Hof en Salet zijn
gefchikt geweest, dan voor het veld en de
raadzaal; is dit waar ? dan moet hem de ontmoe -
ting, waar mede hem de dappere Zeeuwen bij
zijne aankomst begroetten, van het bewind reeds
afgefchrikt hebben. Zij befchoten zijne VIoo:
heftig, en namen vele fciiepen.
Heerlijk is dit gevecht en deze ontmoeting be-
fchreven, in het Dichtltuk van o. z. van ha-
ren, y« Geuzen, laatrte uitg. 21 en 22 zang;
Meeu. , (frans van der) Heer van milani.
Boxbergen, L:d der Vroedfchap van Leyden. Geb.f"?
\Vas de zoon van aelberï en jenne
van bier ode en verving in 1723 onzen Staat-
zuchtige Landgenoot, den naderhand zoo beruch.
ten Hertog van ripperda, als gezant, in
Spanje. Hij maakte zich gedurende negentien
jaren aldaar zoo verdienstelijk, dat onze beste ge-
fchiedfchrijvers (wagenaar en van wyn)
hem erkennen _,als een der kündigte, doorzig-
tig.