Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
92 MA.
van saxen, dan aan hemzelf, en de uitkomst
meerendeels aan de verfchrikkelijke partijzucht van
die tijden. Daar anders twistende factiën de han-
den in één (laan, wanneer een vreemde zich daar
mede bemoeit vereenigden zich thans de KabeU
jaauwfche met de Duitfche knechten van den
Vorst; „ een roode bonnet op het hoofd van een
,^Hoekfchen, ergerde hun meer,'' zegt ceri-
sier, ,, dan de drukkendde belastingen, dan
,, de vernielingen van vreemd krijgsvolk." Ver-
ders brengen de Gefchiedfchrijvers vele blijken
bij van zijne heerschzucht, verdrukking, gierig-
heid en lage Staatkunde. Wij verwijzen onze
Lezers tot het groot Plakaathoek, D. VI. bl.
1208—1215. Wagenaar, D. IV. Ceri-
si eu, D. II. bl. 317 en de bij hun aange-
haalde fchrijvers, verders tot de Woordenboeken ,
vooral ook tot de aanmerking van den uitgever
van den nieuwen druk van velius. Hoorn,
bl. 209 en 210, alwaar misfchien de beste Karak-
terfchets van den Keizer en een naauwkeurig be-
rigt van Schrijvers over hem en zijne daden ge-
vonden worden.
londyoos'din MeDINA CELI. QOIIAN DE LA CERDA,
cfd. Is«: v^«)
Als Landvoogd in 1572 aangefield en her^
waarts gekomen, koude hij deze bediening niet
aanvaarden, om de bepaaldheid van zijnen lastbrief.
Al VA wist hem op te houden, cn fpoedig met
de.