Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
'i
88 M A.
StaJUouders MaURITS, PRINS VAN ORANGE!
yan ' '
^ Holland. GRAAF VAN NASSAU, Stadhouder van Hol.
^ Geb. 1567. , ,
Geft, enz.
Zoon van willem I. en an na van
i saxen.
; Deze Vorst is en als Staatsman en als Krijgs-
; held genoegzaam door de berigten van alle ge-
fchiedfchrijvers bekend. Ongelukkig is het, dat
hij zijnen roem in de eerde hoedanigheid zoo goed
niet heeft flaande gehouden, als in de laatfte,
in welke wij aan hem bij de volgende kaart met
lof hopen te gedenken.
' Omtrent het ecrfle wijzen wij onze Lezers
naar wage na ar D. IX en X. Van wyn,
bijv. en nalezingen. Brandt, Hifi. der Re-
formatie en kluit. Hifi. der Holl. Staats-
regering, D. UI. Zeer verfchillend zijn de be.
oordeelingcn omtrent de vvaarde zijner handelingen.
Te groot was zeker zijne deelneming in de keri-
kelijke twisten; ondankbaar ten minfi:en zijn ge-
drag jegens oldenbarneveldt ; dan dit
een en ander kan misfchien gedeeltelijk toegefehre-
ven worden aan eerloze vleijers en heethoofdige
kerkdijken, die misbruik maakten van zijnen
vurigen en oploopenden aard, door de ruwheid
van het krijgsmansleven te meer aangezet tot te
verregaande uitersten.
Zijn gedrag had zeer veel invloed op den bloei
k van het Gemeenebest en op de rust van vele huisge-
f= zinnen; het verwekte veel haai eii twecdragt; voor
zich