Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
92 MA.
te hebben, op bepaalde voorwaarden gehuldigd.
Willem L aan wien deze benoeming in den
beginne niet behaagde, trek naderhand door
fchrander overleg, van dezelve al het voordeel
i'j^ ^ en door den Aartshertog aangefteld, als zijnen
algemeenen Stedehouder, beftuurde hij denzelven op
zulk eene wijze, dat men matthias niet ten
onregte: de Griffier van den Prins van Orange,
noemde.
Deze bekrompendheid van gezag had later
vele onaangename gevolgen voor den Aartshertog.
De Unie van Utrecht werd buiten zijne voor-
kennis aangegaan; zijne wedde, die eerst op
120000 Guldens 's jaars was bepaald geweest,
bleef onvoldaan; hier door moest hij zijn Hof
fluiten; ja zelfs handelde men later buiten hem,
om den Hertog van Alen^on, als Landvoogd in
te halen.
Hij vertroK in 1581, en werd fpoedig
vergeten-
Holland en Zeeland hadden hem niet erkend.
Willem L was door hem, als Stadhouder
van Frieslandin plaats van den Graaf va n
rennenberg, benoemd.
Zijn verdere leeftijd ligt buiten ons beftek.
Hij werd later Koning van Hungarijen, in 1612
Keiztr van het Duitfche Rijk. Hij ftierf in 1619.
Zijn naam ftaat op de groote lijst der zwakke,
bedrijvclyze en hier door opfchadclijke Vorsten.
^ic