Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
jS MA.
tigfle aanflageii en bezendingen. Ongelukkig viel
hij bij een der ecrfle te £alk in handen van den /
vijand Voor duizend Ducatons uit 's Lands kas
voorgefchoten, werd hij gelost; kdrt hierna werd
hij in den Landraad geplaatst. Iw Friesland tï^chim
hessel aysma, dguwe van b u r m a n i a
en andere Raden in den Hove destijds het gezag
in het Burgerlijke op nieuw, even als bij de Spaan-
fche regering, aan zich te brengen. Martena
was het die deze poging keerde , en het nut van
de fcheiding dezer magten inziende, de grenzen
van het gebied tusfchen het Hof en het Collegie
der Gedeputeerde Staten afbakende. Ook tegen
de lagen van leycester, die door fommige
heethoofden en vele kerkdijken in Friesland ge-
vleid en gevierd werd, verzette hij zich ijverig;
Uit alles blijkt het, dat hij zijn roem en gezag
ftaande hield tot aan zijn overlijden, wa?r van
mij de juiste tijd niet gebleken is, doch zeker
na 1594, wanneer hij nog als een der voornaam-
Ile Edelen , den Adeldom van sicco van
liaukema bevestigde. Hij had tevens roem
erlangd door geleerdheid; er ziju deftige Latijn-
fche verzen van hem overgebleven. Hij was
gehuwd (i) aan swob botnia, co aan
tryn pnemajcene heftige vijandin der Spanjaar-
den en moedige voorflanderes der vrijheid, harer
Echtgenoote waardig. Zijne zonen zag hij voor
zich ten grave dalen, cn hier door was hij het
iaatöe mannelijk oir vaa zijn oud adelijkfgeflacht.
Alle