Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
MA. 75
land te rug cn fleeg in aanzien. Hij was Gede-
puteerde Staat in 1577 toen de gemelde Pacifica-
tie door Friesland werd aangenomen. Rennen-
berg werd toen als Stadhouder erkend, cn voor
's Lands geregtigheden op de beste wijze gewaakt.
Hij drong aan op het flechten van de Blokhui-
zen cn het vertrek der vreemde knechten; kort
hier na bewaarde hij Friesland voor de bedekte
lagen van robles en handhaafde het gezag der
Gedeputeerde Staten tegen het nog Spaanschge-
zinde Hof. In 1578 werd hij Drosfaard van
Harlingen en Grietman van Barradeel, hij
was de eerfte van de drie gelastigden, die des
Konings Grietslieden ontfloegen en andere aan den
Stadhouder voorftelden. Hij nam het nieuwe Hof
in den eed.
Tot het (luiten van de Unie v/orkte hij met
groote vlijt. Hij was de tweede, die de voordragt
aan rennenberg teekende en bevestigde ins«
gelijks den lastbrief der Friefche afgevaardigden.
Hij gaf verders vele blijken van getrouwheid aan
dit verbond, tot dat de zaak zijn vol beflag had.
Later erlangde hij meer bijzondere blijken van ver-
trouwen van WILLEM I. Deze zeide niet alleen
in eene aanprijzing van hem aan dc volmagten van
Friesland-. „ dat zijne vroomheid, kloekheid,
„ getrouwheid, en goede dienften over vele jaren
„ den Lande bewezen, bekend ftonden, en dat
„ van dezelve voor het vervolg alles te wachten
„ was," maar gebruikte hem ook tot de gewig-
tis-