Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page

MA,
getrouwe betrachting van alle zedelijke pligtcn.
Met reden zoude iemand, die niet bedacht dat
Volks dankbaarheid fchaars is in Gemeenebesten,
kunnen vragen: waar ftaat 's Mans Standbeeld?
Martena, (duco van) Grietman va»
Geil. 159. Barradeel.
Gepast volgt deze op het doorluchtig onder-
werp van het voorgaand artikel.
De beroemde te water heeft insgelijks een
uitmuntend en vrij volledig levensberigt van den-
zelven in het voortreffelijk werk, het Verbond
der Edeleny D. III. bl, 92. gegeven, en uit de-
zelve hebben wij de volgende fchets getrokken ;
wij konden ons niet onthouden, om van dezen
edelen Vriend van Godsdienst, Vrijheid en Vader-
land meer te zeggen dan van vele anderen. Wij
achten hem als een der voornaamfte perfonen in
de Friefche Gefchiedcnis.
Hij was de Zoon van tjebbe martena,
en van bauck van camstra; de Vader was
de Broederszoon van iiessel en de Broeder
van KEMPO, die volgen. Spoedig bleek hij de
Vrijheid voorteftaan. Manmoedig kantte hij zich
nevens anderen tegen de invoering van den nieu-
wen Bisfchop te Leeuwarden; de brief destijds
aan de Landvoogdes gefchreven is hoogstbelang-
rijk , en bewaard bij w 1 n s e »11 u s, Chronijk
5£>6. Charterb. D. III. 635. Hij weigerde de
bevelen van den ütrechtfchen Bisfchop te volgen,
tn