Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
71 MA.

1799, toen hii op het onverwachtst van zijn ge-
zin en vrienden werd weggerukt.
Ik zoude van zijn karakter en van de getrouwe
waarneming van alle zedelijke pligtcn zeer guns-
tige berigren kunnen geven, dan men zoude het
mededeelen van dezelve ligtelijk aan vriendlchap,
bij lotgemeenfchap ontdaan, toefchrijven. Ik
laat derhalve zulks aan anderen over. Alleen meld
ik dat hij gehuwd was aan catharina eeck-»
HOUT, en kinderen naliet.
M A R N I X ^ ("p H I L I P S V A n) Heer van Mont, HraHnderu
St. uildegondey Souburg, enz. H^ll
Deze Rian, die misfchien door raad en beleid,
den mecsten invloed heeft gehad op onze gcfchiede-
nis, en zeker een der grootfte mannen der zes*
tiende eeuw en een fieraad van het menfchelijk
geflacht was, vordert eene meer dan oppervlak-
kige befchouwing.
Wij zullen zijne verdiensten voor andere vak-
ken'nu onaangeroerd laten en na onzen wensch,
om eenmaal eene volledige levensbefchrijving van
hem, uit de (laacspapieren opgehelderd, dooreenen
geleerden van naam bewerkt te zien, bij die van
vele voorgangers gevoegd te hebben, hem alleen
in de ftaatkundige loopbaan vergezellen en de ge-
vondene berigten aan [tippen. Bij TE WATER,
iTerb. der EdeL D. III. 129-90, is de beste
levensfchets, met aanwijzing van zeer vele wegen
E ter