Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
ma. 0
M A K d o W E L , (vv i r, L E M) Het loffelijk be- BraUndtrsi
dienen van twee Ambasfades in dienst van dezen o'br'isjo.
Staat doet hem , die anders vreemdeling was, en
meer in de letterkundige gefchiedenis heeft uit-
gemunt, eene plaats verwerven op deze kaart.
Hij werd in Schotland geboren, alwaar zijn
geflacht, zoo van Vaders als Moederszijde een der
voornaamlte was, en vele heerlijkheden nabij aan
de grenzen van Engeland bezat. Aan zijne op-
voeding werden moeite noch kosten gefpaard;
vroegtijdig verwierf hij letterroem; op zijn een-
en- twintigfte jaar is hij tot Hoogleeraar der Wijs-
begeerte te St. Andrews beroepen. Drie jaren hier-
na verfierden de eerfte verzorgers van de Hooge
School te Groningen hunne ftichting met hem
derwaarts te roepen. Zijn roem vermeerderde
bij zijn onderwijs zoo in de Regtsgeleerdheid als
in de Wijsbegeerte en Zedekunde.
In 1627 trad hij in eene andere loopbaan en
werd aangefteld tot Hoogfchout en Voorzitter in
het Krijgsgerigte van Stad en Lande. De bekwaam-
heid hier bij betoond, veroorzaakte dat hij, toen
twee Engelfche Regimenten in Friesland en Gro-
ttingen in bezetting, gedeeltelijk door flechte beta-
ling , voor de ingezetenen drukkende waren, ge.
kozen werd om den Koning van Engeland over-
tehalen deze benden uit 's Lands dienst terug te
riemen. Hij flaagde gelukkig en verwierf de goed-
Ijeuring des Konings, en loffelijke getuigfchrifteii
van den Ambasfadeur joaciiimi. De tweede
2. D was
riÜ