Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
LO.
befchouwden, als ten nadeele der Kinoeren -vaB
adolpii en buiten voorkennis der Staten aangeT
gaan. Zij wapenden zich; moesten wel het on-
derfpit delven, dan werden niet geheel verflagen. Zij
bergden zich eerst in de Steden en ziende dat k a-
rel de Stad Nymegen m. de beide Kinderen van
hunnen Hertog in zijne magt had, begaf hij zich
naar den Keizer en holp dezen in den Oorlog tegen
den Hertog van bourgondien, bijzonder in
de belegering van Nuys. Hij erlangde den tijtel
van Raad en Kamerling van den Keizer.
Na den dood van den Hertog is hij in Gelder-
land te rug gekeerd.
Vervolgens was hij een der voornaamfle be-j
werkers van den terugkomst van Hertog kar?l
in deszelfs Erfilaten. Hij reisde naar het Hof van
Srankryk, alwaar de jonge Vorst als krijgsgevan-
gen werd gehouden, bewerkte het ontdag van den
Prins voor geld en liet zijn eigen zoon hiervoor als
Gijzelaar. Hij deelde federt in het lief en leed van
den Vorsten, trok voor denzelven naar Brunswyk,
om de dochter van den Hertog ten huwelijk tc
vragen; intusfchen hadden zijne heerlijkheden veel
geleden, door de Bourgondiërs cn Oostenrijker^,
het welk gevoegd bij de nadeeien van zijne veld-
togten en reizen , hem verpligte om verfcheidene
eigendommen te verkoopen.
Hij ftierf op 3 Julij 1500, op zijn kasteel te
Hemmen en liet kinderen na bij walburg.
Erfdochter van b l i t x e r s w y k , die licrtrouwcle
aan