Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
LA. 4ï
mede noch nut noch eerc te bewerken was, wist
hij zich daarvan tc verfclioonen. Dikwijls werd
hij tot onderhandelingen \\\ NooräJ.olland gebruikt.
Lid van den Raad van State geworden, (lond
hij met ijver leycester tegen in deszelfs
plan, cm eene kamer van Geldmiddelen op te rig-
tpn, waarbij hij dan als Gommis zoude zijn aan-
gefteld geworden.
IVL-n benoemde hem ook als Lid van dat gezant-
fchap, hetwelk in 1587 naar Engeland vertrokken
is, om over den Aoox Spanje aangebodene vrede
aldaar te hiindelen Vruchteloos te rug gekeerd
ging hij twee jaren later nog eens derwaards met
bijzondere last, om eenige gerezenen verfchillen bij
te leggen. Ijverig waren ook zijne pogingen
ter bevordering van den handel en zeevaart der
Nederlanders, die toen door den naijver en de
roofzucht der Engelfchen gedrukt werden.
Na in 1594 en 1595 in Groningen met le 0 n l-
Nus en witten met vrucht gewerkt te heb-
ben, om de gefchillen tusfchen de Stad en de
Ommelanden te vereffenen , werd hij in het vol-
gend juar nog eens naar Engeland gezonden om
over de aanvrage van e l i s a b e t h tot vergoe-
ding van verfchotten, te handelen.
Intusfchen was hij ia 1589 Lid van den Hove
van Holland en in 1582 bij de inftelling van den
Hoogen Raad, Licl van dit Collegie geworden;
hij bleef in de laatlte bediening werkzaam tot
aan zijn overlijden in 1597. Hij was gehuwd aan
C 5 JG-