Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
354
SY.
Fritslar.i.
Geb. 14 • •
Geft, 1462.
Hoe zeer hij in getal de meörderheid Icheen tft
hébben fchoot hij te kort iit kracht, werd ge.
kwjtst en gevangen genomen en verloor zijnen
Schoonvader en vele bloedverwanten.
Zijne Echtgenoote at bonninga, bevond
zich op het Slot, hetwelk na den flag met
belegering bedreigd werd. Zij verdedigde zich
moedig, dan zonder het uiterfle aan beide zij-
den te wagen kwam men tot verdrag. Syt-
ZAMA werd ontflagen; het Kafleel werd aan
zijne vijanden ingeruimd, die hetzelve afbraken
en tot den grond flechtten.
Verders is 'er niets van zijn lot bij de Friefche
GefchieJfchrijvers vermeld. Hij ftierf kinderloos
volgens het geflachtreglster bij ferwerda.
SVTZAMA, (TJALLING) of SYDSMA.
Eerst was hij een der voornaamfte Vetkoopers,
doch Hij wisfelde van partij en werd een der voor-
naamfte aanvoerders en hoofden der Schieringers.
In of weinig voor 1462 geraakte hij in gefchil
met schelte ja i je ma. Op Palmzondag
geraakte hij met dezelve te Marrum in Ferwer-
deradeel in gevecht; hij kwetfte zijnen vijand
in het been, waar door deze later ftierf, dan hij
werd dadelijk doodgeflagen.
Hij had in zijnen tijd zoo veel invloed ,
dat na zijnen doöd en na dien van romke do-
NIA, voornaam Vetköoper, de wederzijdfche
woede van deze beide elkander vernielende factiën
eea tijd lang gedoofd fcheen.
Eini* tan ha T'^eede Deel, Eerjte Stuk,