Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
SY. 553
geweest is aan Mr, david van Lennep,
die Moeder was van Mr. cornelis van
LENNEP.
Sytzama, Cd ou we van) Gr setman van
' ^ ' Geb. 1548.
B^arderadeeL Geft, 1607.
Was kort na het afzweeren van den Koning
van Spanje in Friesland een Regent van aan-
zien , vermits men zijnen naam bij gewigtige han-
delingen gemeld vindt. Onder meerderen was hij
ook gemagtigd tot het ontwerpen der voorwaarden,
waarop Graaf w i l l e ri l o d e vv y k van Nasfau,
tot Stadhoader van Friesland werd aangenomen.
Hij werd in 1601 Grietman van Baarderadeeï^
bekleedde geftadig de voornaamfte Commisfiën,
cn ftierf op 5 Juni] 1607. Zijne Echtgenoote was
jetske van beslinga, ccnc rijkc Erfdoch-
ter, waardoor de State van dien naam xo, Priens^
vervolgens in het geflacht van Sijtzama kwam.
Pier sytzama van ^rum en reintje
DOUMA waren zijne Ouders.
S y t z a m a , /'] e l m e r) of s y d s m a- tfhilanê.
^ Geb. 14.. •
Was de zoon van syds cn tedtje aylvaoeft, 15...
CM gezeten te ÏVarns. Hij was een der voor-
naamfte Schieringers en geraakte in bijzonderen
twist met het magtig geflacht van galama,
hetwelk tot de Vetkoopers behoorde. Eene aan-
val van dezen, op zijne flins (Kasteel)had het op-
trekken van hem en zijne vrienden ten gevolge,
In September 1494 kwam het tot een treffen.
Z Hoe