Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
534 ST.
verwierf in hetzelve veel roem door een nuttig
gebruik van zijne bekwaamheden. Inzonderheid
muntte hij" uit door dienften jegens de geldmidde-
len van den Staat. In 1750 beijverde' hij zich
bijzonder tot het in train brengen van het nieuw
ftelzel der Hollandfche belastingen en is tevens
destijds Lid geworden van die Commisfie tot
herftel der Financiën, van welker werkzaamheden
een voortreflijk rapport gedaan is; hetzelve is ge-
plaatst in het 2de deel, bij het Rapport van
J. GOLD BERG, C. S-
Hij ftierf in 1764.
Zeeland. S tae f ve n i s s e , (cornelis) ridder,
Raadyenfwn- „ , _ ^ j j
Gen. i^go. Raadpenfionaris van Zeeland, enz.
Gcii. IÖ4J. -^yjjg Burgemeester van zijne geboorteftad Zie-
rikzee, toen hij tot Secretaris van Zeeland in
1630 werd aangefteld. Dit ambt verwisfelde hij
in 1641 in naam met dat van Raadpenfionaris,
doch nam gedurende drie jaren beide ambten
waar.
In 1644 van de last der waarneming van het
eerstgemelde ontftagen, werd hij met anderen in
Ambasfade naar Zv/eden gezonden, ter bijlegging
van de gefchillen van dat Rijk met dat van De-
nemarken. De Koningin christina floeg hem
destijds tot Ridder. Veel deels had hij later in
de verrigtingen van de Staten van Zee'and, om-
trent den Munsterfchen Vrede ; zijne Meesters wa-.
ren hieromtrent erkentelijk, en vereerden hem'des-
we-