Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
SP- 331
hem fpoedig den weg tot ambten ; langs dk van
Secretaris en Burgemeester van Goes, cn Secreta-
ris der Staten van Zeeland, fleeg hij tot dat van
Raadpenfionaris cn betoonde zich in alles als een
man van grooten bedrijve.
Aan zijn beleid wordt het voornamentlijk toege-
fchreven, Zeeland'm Junij van 1787 de belangen
van den Stadhouder toeviel, en dat de omwenteling
aldaar zooveel vroeger plaats had. Naar het oor-
deel van velen hebben de gruwelijke plunderingen
en mishandelingen, welke deze gebeurtenisfen ver-
gezeUlen en waarbij zeker ibmmige Zceuwfche
Regenten zich, ten minsten door nalatigheid ver-
dacht maakten, ook eene vale nevel over zijnen
roem verfpreid; andere kennen hem hier van
vrij; volgens caillard, (♦) was hij destijds
gevaarlijk ziek.
Naauvvelijks was de omwenteling algemeen, of
hij werd als den gefchiktften man befchouwd , om
den zwaren last van het ambt van Raadpenfionaris
•■^■m. Holland te torfchen; ook in dezen toonde hij
vele werkzaamheid ; en hij had ontegenfprekelijk
een groot aandeel in de voornaamfle gebeurtenisfen
van
(*; De^e w?s met de wsanieming van de zaken van Iict
Franfche Hof in den Uaag belast ten tijde der oniwcnieiing
van 1787; eene zeer belangrijke Memorie ran denzelven is
over deze omwenteling iiigelascht en ia de Leviusbcftkrijving
van FREDRIK WILLEM 11. Koning van l'ruisfen, door
SEGUR den ouden, van welke een deel vertaald is uitgegeven
tn welkers vooiizeuing gewenscbt wordt. Zie aldaar bi. 333.