Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
LE.

6 Dccembcr 1598. Hij ftierf te Arnhem en is al-
daar in de groote kerk begraven,
r>OR teekent zijn overlijden nan als „vaneen
35 Man zeer ervaren in de befchreven Rechten en
5, in materie van Staat. Hij was groot van per-
55 foone cnvanverfiand. Hem werd nagegeven, dat
„ hij zich in voorlpoed niet verblijdde, noch ia
5, tegenfpoed niet bedroefde en altijd even lankmoe-»
55 dig was, zonder dat hij hem ook eenigzins ver-
5, {loorde wat hem bejegende, m:>ar verdroeg al-
,5 les patienteiijk, zonder zijn gemoed ergens in
5, tc ontrusten."
Hooft geeft van deze gelijkmoedigheid een
trefiend voorbeeld, na de Spartannfche koelheid
zwemende: Zijn zoon gysbert, reeds Hop*
man, fneuvelde manhaftig bij den ongelukkigen
aanflag van aldegonde op Lier\ de Vader
deze treurmaar verdaan de antwoordde zachtzinnig
zonder zich ietwes te ontzetten: VP^en hij ier
wereld kwam^ mst ik dat hij daar uit moest
fcheiden».
Brandt geeft van zijn verftand in het ftuk
van den Godsdienst bet volgend berigt, uit het
eigen verhaal van zijn leven genomen. ]k heb
5, altijd gezegt en zeg het ook nog, dat men de
55 religie, die cenvouwdig is moet aannecmen. Sa-
55 ken, die geheel Goddelijk zijn en 't begrijp van
55 het menfchelijk verftand te boven gaan, moet
55 men het verborgen oordeel Gods en der Engelen
,5 bevelen. Ik heb geoordeeld, dat men de God-
55 heid