Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
SL. 917
liandel, die het Nationaal Bankeroet van Frankryk
ten gevolge had, llrekte hi] zijne uitzigtcn tot
het herllellen van 's Lands middelen te water j en
het is aan zijne wijsheid en naarstigheid het meest
toe te Ichrijven, dat het Generaal plakkaat op de
Convoijen en Liccnten in 1725 werd uitgegeven;
hetzelve is altijd erkend als een meesterlhik van
gezonde regeerkunde.
In dit jaar werd hij tot Thefaiiricr Generaal
verkozen; ook in dezen kring hield hij zijnen
roem R;\ande. De voorredenen van dc jaarlijkfche
Staten van Oorlog, gedurende zijne bedieningen
als Secretaris en als Theiaurier Generaal gelleld,
bevatteden telkens het heerlijkst overzigt van het
verledene met juiste toepasfing op het toekomen-
de en zijn hoogst lezenswaardig, ook als mo-
dellen van deftige cn door eenvoudigheid klare
fchrijCaijl.
Uit deze loopbaan werd hij geroepen tot het
ambt van Raadpenfionaris, destijds in een Stad-
houderloos tijdvak even belangrijk als ten tijde
van DE WITT, doch minder gevaarlijk. Hij
bediende dit ambt negen jaren, en ijverde bijzon-
der voor het Wener verdrag. De lof zijner toen-
malige verrigtingen is verders het best vermeld
door vreemden; Welken lof wij als niet verdacht
gevnstelijk durven overnemen. „ Niemand be-
,, kleedde het ambt van Raadpenfionaris met
,, groot:.T bekwaamheden, met meerder waardig-
iieid van karakter, of met een dieper door-
„ zifft