Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
SL.
g e l a n d t, die voorgaat; opgevoed door dezen
vvaardigeii man en door den niet min beroemiien
sim on van beau mont, zijues Moeders Broe-
der, Rrekte hij weldra aan beiden tot eer,en volgde
reeds in 1690 zijnen vader in het gewigtig ambt
vsn Secretaris van den Raad van State.
Zorgvol was de tijd van zijne bediening. Eerst
deelde deze Staat bijzonder in de fchade van den
oorlog, dic door de omwenteling in Engeland
veroorzaakt was cn in 1697 door den Vrede van
Ryswyk geëindigd, eerlang door dien krijg gevolgd
werd, welke Europa om de Spaanfclie Succesfie,
van 1702 tot 1713 in vuur en vlam (telde,
's Lands fchatkist was door de aanftrenging van
alle kracljten tot op den bodem toe geledigd; de
toeftand was na den Vrede bijna hopeloos, zoo
zelfs dat in 1715 het kantoor der Generaliteit,
gedurende tien maanden gcHoten wierd. Sljn-
gelandt fchafte raad met den Thefaurier Gene-
raal jacob hop, en had weldra het genoegen,
het landscredit te zien herleven. Hij werkte
destijds bijzonder tot het houden van eene bui-
tengewone vergadering, en verwierf zeer veel roem
door het zamenftellcn van het heerlijk vertoog :
o\er de defecten van de toenmalige conftitutie
der regering van den Staat en der middelen
van redres, gefteld met het oogmerk van voor-
lichting van de uitgefchrevene vergadering in
1716. Na den Staat en vele van de ingezetenen be-
ïyaard te hej)ben voor de gevaren van deu Actie-
haiio