Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
SL. S15
aan francois fagel raliet; Hij ftierf 3
Julij 1690.
Zie wagen aar, D. XII. Balen, 968.
ó. z. van haren de Geuzen, N. D. 311.
Slingelandt, (simon van)
ftonaris van Holland. Gi:''-
J Otll. »73!).
Onze gefchiedenis levert niemand, wiens zede-
lijke cn ftaatkundige waarde zoo nlgemeen erkend
zijn, dan dezen man, die om wijsheid, trouw,
eerlijkheid cn ftandvastigheid, gebleken bij den
dienst van den Staat, gedurende vijf- en veertig
jaren, met reden door Mr. h. van wyn, wordt
voorgedragen, als geboren tot heil zijner tijd-
genooten en tot een fpiegel voor de nakome-
üngfchap.
De tijdgenooten zegenden den Staatsman, die
Europa in Vrede behoedde, en fchonken hem ook
om zijne pligtsbetrachting in alle betrekkingen
den wel verdienden lof; de nakomeling die zijne
verdicnften onbevooroordeeld en geheel kan overzien,
en nu kau nagaan, welke wonderbare dienften
hij onder anderen bewees aau 's lands geldmid-
delen, bevestigt dezen lof, en wij Nederlanders
verheffen ons thans met reden op den landgenoot,
die zonder praal, zonder vertooning, door zijne ftille
wijsheid den meesten invloed had op de regeerders
van Europa, en de balans der volksbelangen ge-
durende vele jaren in handen hield.
Hij was de zoon van g 0 v e r d van s l i n-
GE-