Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
LE.
destijds nog als Stadhouder voordeed, cn de Gel>
derfchen voor Spanje trachtte te winnen.
Hij werd in 1585 aan het hoofd van het gezant-
fchap gefield, dat het hoog gebied van deze Lan-
den aan Frankrijk opdroeg; hij voerdde het woord;
zijne rede is bewaard bij b 0 r , D. II. 526. Toen
LEVCESTER op / Januarij 1586 in den Haag
kwam, verwelkomde hij denzelven met eene merk-
waardige aanfpraak. ald. 684.
Bij de hooggaande twisten in Utrecht over het
affchafFen van het eerfle Lid der Staten, was hij
Commisfaris van leycester; gewigtig waren
zijne bemoeijingen. Hij was gecnzins een vriend
van den Graaf, doch ried dezen ten beste en zocht
door verftandige tusfchenfpraak met des Graven
heftigfte tegenftanders, het uitberftcn van het fmeu-
lend vuur van ongenoegen voortekomen; dan te
vergeefsch bij den eerflen. Van dit alles zijn zeer
breedvoerige berigten bij bor, werwaards wij on-
ze lezers verwijzen.
Wij vinden hem nog in 1594 aan het hoofd der
Commisfie naar Groningen gezonden, ten einde de
oude en verregaande fcheuringen en tweedragt tus-
fchen Stad cn Ommelanden was het mogelijk tc
heelen. Zij gaven toen eene concept Ordonnantie op
den ftaat en vorm der regering, dan deze ontmoet-
te tegenftand en niet voor 1597 werden de zaken
beflist-
Hij behield zijn roem tot aan zijn overiijden op
6