Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
Sj. SL
Hij was zeker een der niagtigfte der Friefclie
Edelen geweest van zijnen tijd, en liet zich zeer
veel voorflaan op zijne rijkdommen en op den
Inister van zijn Geflacht, waar van hij na den
dood van zijn zoontje de laatfie telg was, —
Zijn naam en wapen werden later aangenomen door
DouwE AYLVA. Zie vorig Art.
Friesland. SicKiNGA, (eDsARd) Raad in dcn Hove
Gch. 15 .. ^
Gefl. 1570. van Friesland^ maakte zich zeer verdienstelijk in
deze bediening, door eene vrije taal te voeren te-
gen gaspar de robles, dic het Hof wilde
gebruiken tot invordermg van aan de Friezen zeer
onaangename belastingen.
Dit had dc ongunst van dien Stadhouder ten
gcvofge , zoo zelfs dat hij volgens fommigen in
zijn huis gebannen wierd; dit nam hij zoo zeer ter
harre, dat hij van droefheid flierf, en alzoo de
hangende procedures van den Procureur Generaal
johan nes carolus buitcn gevolg bleven.
Dr. georg westendorp, later vermaard
Koningsgezind Sijndicus van Groningen was zijn
opvolger.
Zie CAROLus de Reb, gest. casp, di ro-
bles, p, 218. Schotanus, Friefche Ilist.
787—50. Winsemius, FFist. 177 78.
Gronhgen, SI c K J N G E , (p E T E r) Burgemeester t&
Gth. 14... Groningen.
Geft. i5... ö
Menigvuldig zijn de verrigtingen en bezendiir-
gen.