Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
sc. SJ.
305
nien vindt bij krandt aangeteekcnd , dat Hij
walrus nie hct Sijnode van Dordrecht haal-
de, om den ongelukkigen grijsaard in zijn uiterfe
bij te ftaan ; hier-uit zoude men omtrent zijne
hitte eenige gevolgen kunnen trekken. Van de Sta-
ten van Zeeland ontving hij voor zijne verrigtin-
gen in dezen een gefchenk van twee honderd gul-
dens.
In 1620 werd hij met anderen als Ambasfadenr
gezonden naar Engeland^ om over de zaken van
Bohemen tc handelen, en werd toen door den
Koning tot Ridder geflagen; Na zijne terugkomst
bleef hij onafgebroken in de Vergadering der Sta-
ten Generaal tot aan zijn overlijden.
Hij was de broeder van apollonius scot-
T E, die een beroemd Lid was van deu Hoogen Raad,
en waardig vriend van p- C; hooft, die zijne Ge-
fchiedkundige Schriften aan denzelven voor de uit-
gaaf toezond; en van simon scotte, Com-
misfaris op het Sijnode van Dordrecht^ alle zo-
nen van JACOB s c O t t e , bij de belegering van
Middelburg in 1574 door zijne heldhaftige da-
den vermaard geworden, en vau m. van thoór.
Zie p. de la rue, StaatL Zeeland^ 8a
Brandt, Hïst. der RegtspL 135-136.
SjAAPvDEMA, (do uwe) was dc ZOOU Van FrUstani,
Geb. 14..'
tjaard aylva cu swob juwsma, dau ütft. 148«
zijn huwelijk met eowerd sjaarda of
sjaardema, dochtcr vau sicco^ gaf aan-
V kU