Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
s C. 303
roemd als fteller van de deductie over Frieslands
quole in 1782.
Veel deed hij ook voor de wetenfchappen; de
Friefche Akademie had in hem een ijverig Curator.
Van zijne zucht voor 's Lands gefchiedenis gaf hij
blijken door de zorg voor de uitgaaf van het Frie-
fche Charterboek en der belangrijke voorredenen.
Niet onbedreven in andere vakken der wetenfchap-
pen, werd hij Directeur of Lid van de meeste ge-
leerde iSIaatfchappijen in ons Vaderland.
Hij ftierf in den Haag in 1783 , was gehuwd
aan sop 11 ia e lisabeth, Gravin van au-
male, Dochter van carel duco, Graaf
van au male, in dcu flag van Raucoux in
1746 gefneuveld, en liet eenen zoon na.
G. TH. DE cocK, Predikant te Beetgum,
heeft eene lijkrede over hem uitgefproken eri doen
drukken, 1783. die onderfcheiding verdient van
de gewoone lijkpreeken.
SchWARTZENBERG, (mICHAEL OSU- /"tsland.
Gel). 1695,
p h rI usBaronthoe~)enhohenlandsberg. Geil. 1758.
Kwam door den vroegen dood van zijnen vader,
wilco holdinga van schwartzen-
berg, onder het opzigt van den beroemden
sicco van goslinga, dic dc Brocdcr was
van zijne moeder fed sophia van goslin-
ga. Hij werd fpoedig tot bewind geroepen; in
1725 is iiij tot Grietman van Daniumadeel geko-
zen. Onafgebroken bleef hij in de voornaamfte Ge-
wes-