Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
sc.
29*
Bataaf aanfcliQuw den heïd^ het kroost yan ed*le Magen ^
Die de adeldom der deugd aan kunde eu wijsheid paart»
Is de AKI s TIJ) ES zelf, de cato zijner dagen ,
/j s c h e L e , O/» W/v» üw oog in deze beeldt^nis ßaart^
Geen haatzitchl heeft hem ooit yan *t fpoor der eer doen wijken :
Geen hofwind dreef z'jn kiel langs d*ongeßuims haan ;
Zijn vrijhfidsliefde en ttouw ^ wat immer moge bezwijken^
Dsed hem gelijk een rots in V hart der golven paan;
Zoo vaak gc op dit gelaat een fier en blik zult winden ^
Zoo dikwerf kloppe u U hart van vrijheidsliefde en vreugd,
iVoo/V moog" een laffer kroost den roem dtr vaderen fchenden^
iSiets u meer heilig zijn dan uwer vaderen deugd,
Scheltinga, (martinqs de blocq friesland.
Och. 1666.
van) laatst Grietman van Schooterland, Geft. 174».
Was dcjongftezoonvan livius van schel-
tinga en martha kinnema. Na buiten-
landfche reizen werd hij in 1689 Grietman van Lern-
ßeriand en volgde in iCgo, zijnen vader op als
Grietman van Schooterland, Onafgebroken be.
kleedde hij verfchillende en de voornaamfte Staats,
ambten zoo in den Haag als te Leemvarden ^ en
had een groot deel aan het gewestelijk en alge-
meen beftuur; vooral door invloed op de vol-
magten in de kamer van Zevenwouden. In 1715
droeg hij de Grietenij over aan zijnen oudftea
zoon, men^o coehoorn van scheltinga.
Hij bleef echter in Staatsbewind en tevens Cu-
rator der Akademie, beleefde hoogen ouderdom ,
was gehuwd met amelia van coehoorn,
de dochter' van den beroemden Vestingbouwer,
en liet bij deze een talrijk geflacht na.
Zie vrie moet, Inf, XCIL
Ta SCUENCK,