Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
5 c. 289
was destijds de fcheidsman eu fchreef het flagea
in zijne wenfchen meerendeels toe aan de wijs-
heid en het kioelc beleid van schele.
Hij werd in 1661 tot IDrost van Isfelmuden
benoemd; anderen hadden alles in het werk ge-
fteld om dit ambt te bekomen; het werd aan
hem ongevergd aangeboden; van deze aanftelling
had hij weinig genot; eene heete koorts rukte
hem op den 16 Julij 1662 uit dit leven. Alge-
meen was de droefheid; de voornaamfle Dichters
waren de tolken van dezelve, zie onder anderen
vollenhoven, Gedichten, bl. 239. Gr^e-
vius vereerde schele met eene afzonder-
lijke lijk- en lofrede; dit meesterfluk is geplaatst
in het aangehaald werk van burman.
Schele ftierf ongehuwd en is te Borne in
T%venthe begraven; zijne gefchriften geraakten in
handen van zijnen Neef, carel otto sche-
le tot Wele\-eld, en uit deze in die van goze-
WYN hogers reeds vermeld; verfcheidene ge-
leerde werken en aanteekeningen zijn verloren ge-
raakt. Aan ons is eens verzekerd, dat in of om
den jare 1790 eenige brieven tusfchen schele
en den beroemden Engelfchen Vrijheidsvriend
ALGERNOON siDNEY, gcwisfeld , iu ccn Staat-
kundig Regtsgeleerd tijdfchrift in Engeland zou-
den zijn uitgegeven, dan tot nog toe hebben
wij vergeeffche pogingen aangewend tot beko-
ming van dezelve, wij deelen dit mede in hoop
dat iemand zijn onderzoek daarna met gunstiger
2. T uit-
/
/