Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
sc. ag?
De Regering van Deventer hield zich moedig,
deed aantuigingen tegen het geweld; niets hielp
en hierop volgden die vervolgingen in Deventer,
■welke wij om ons bedek niet kunnen melden ,
doch die bij revius, pag. 40a et Jeq. kun-
nen worden nagezocht.
Schele, Crabo herman) ^«r van Wel- Overysfel.
' ^ ' Geb. 1622.
herg en Feenebrugge, Drost van Isfelmuden. Geft. 1662.
De uitmuntende verdiensten van dezen voor-
treflijken Staatsman, zijn meerendeels bekend ge-
worden, door de Ichoone voorrede van petrus
b u r im a n n u s II, bij dc uitgave van s c h e-
l e 's Staatkundige gefchriften voor het 2de deel
der Analecta geplaatst. Deze gefchriften zullen
wij nader met vereischten lof gedenken en melden
nu alleen, dat hij, die de zoon was van zwE'«
der schele tot TVekveïd txi Welberg Qw an-
na brae, deszelfs tweede vrouw, zich zoo
aan de Leijdfche Akademie , als op buitenlandfche
reizen , vooral te Florence, door geleerdheid en ze-
den, zeer bemind maakte. Hij werd door den
Groothertog van toscanen, in Krijgsbedie-
ningen geplaatst, fchreef aldaar zijn geleerd werk
over de krijgskunde en legerplaatzen der Romeineiï
en zag zich aangezocht om aldaar te blijven , dan
zijne Vaderlandsliefde belette zulks. Terug gekeerd
leefde hij als at tic us meer nuttig dan blinkend
en omringd door geleerde vrienden, op het huis
te Welberg bij Steinfurth en zocht de ambten niet
meer