Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
s86 SC.
Scharf,(diederik) Burgemeester van De.
Geft, is68. venter.
Wordtin 1554 voor het eerst op de Rege-
ringhjsten gevonden en bleef federt onafgebroken
tot aan zijn overlijden in bewind.
Hij werd in zeer gewigtige onderhandelingen
gebruikt, zoo wegens het gewest als de ftad,
i|I en verwierf volgens boecop, bij revius aan-
gehaald, p. 396, den roem van een wijs, voor-
zigtig en ervaren Regent te zijn geweest. Hij
was welwillend en bemind , ftond de waar-
'' heid en den vrede voor, en muntte vooral uit in
trouw en ijver bij het behandelen van ftads- cn
' landszaken.
Hij ftierf zonder dat de laatfte diensten, vol-
gens de leer der Roomfche kerk, aan hem bewe-
j zen werden; het zij dat hij dezelve niet begeer-
t de; het zij dat de dood hem overviel; doch dit
j had ten gevolge, dat toen men zijn lijk in de
j, groote kerk wilde begraven, er een bevel kwam
I van mondragon, destijds bevelhebber der
i Walen en aldaar in bezetting, om hetzelve in
ongewijden grond ter aarde te brengen. Deze
fmaad mishaagde aan de Burgerij, aan wien hij
zich zoo verdienstelijk had gemaakt. Dit wekte
^ de driften der Spanjaarden en Spaanschgezinden ,
t en vervolgens kwam er nog veel te doen; voor-
I al toen de Inquifiteur fjuARRE, verbeurd ver-
j klaring der goederen eischte, wegens de ketterijen
I van den geftorvenen.
P De