Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
sc. 281
SCHAEP, CGERARD) PIETERSZOON, j
Schepen en Raad van Amfterdam.
Alfchoon tc Amflerdam geboren, had hij zich
naar Dordrecht met der woon begeven , alwaar
hij door zijne moeder Margaretha hal-
lin cg betreklcingen had, en aan de voornaamfte
geflachten verwant was. Hij werd aldaar Lid van
de Vroedfchap en Schepen. Hij keerde eerlang naar
Amflerdam te rug, en kwam in 1638 in de rege-
ring van die Stad, en namens dezelve in Staatscol-
legiën-
Ten tijde dat crom wel de teugels van het
bewind in Engeland had overweldigd , en de Re-
gering van Amfterdam in 1650 het belang inzag,
om het goede verftand met denzelven en het Parle-
ment te onderhouden, werd schaep door de
Staten van Holland ma.v Engeland gezonden, met
den rang van Commisfaris , en met last om de
Regering te erkennen, het Parlement met zulken
tijtels te vereeren, als aan hetzelve het aange-
naamst zoude zijn, en de belangen vm Holland hij
zonder te bevorderen. Dit vermeerderde de
verwijdering tusfchen de Staten en den Stadhouder
•en tusfchen de Gewesten. Zijne handelingen had-
den geenszins het gewenscht gevolg; de verwijde,
ring nam toe; schaep keerde in 1651 te rug.
Later werd het zenden van een buitengewoon ftate-
lijk Gezantfchap noodig geoordeeld; Schaep
werd op nieuw benoemd, benevens c a t s en va n
S 5 der