Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
25a RO.
van vijand en vriend, is het zeer belangrijk. Jam-
mer is Jiet dat het over zulk een kort tijdsbellek
loopt. Zie te water , Verbond der Edel,
D. IV. bl, 361.
virecU. Rodenburg, Cchristiaan") Lid der
Gel,. 161R. ^ , .
Gert. 16C8. Geeltgeerden van Utrecht,
Was de Zoon van johannes en geer-
truid bor, verloor zijnen Vader in de vroeg-
fte kindschheid, werd opgevoed door zijnen Oom
pieter bor, Neefvan den beroemdenGefchied-
fchrijver, en erlangde van dezen zoo veel zorg,
als hij van zijnen Vader had mogen hopen, zoo
als hij met dankbaarheid erkende, voor de opJragt
van zijn voortrtlïclijk Regtsgeleerd werk: de
jure Conjugum.
Na den afloop zijner Letteroefeningen werd hij
aan gemelden Oom als Secretaris bij het Geregt in
1(5^41 toegevoegd, en eerlang zoo beroemd door
zijne kunde, dat hij m 1644 namens de Staten
Generaal naar Engeland gezonden werd ter ver-
effening der gefchillen, tusfchen de beide Oost-
Indifche Maatfchappijen. In 1657 werd hij inde
Chambre mipartie geplaatst. Sedert Kanunnik
van St. Pieter, later Deken geworden, werd hij
Geëligeerd Lid der Staatsvergadering.
Na buitengewoon Raadsheer geweest te zijn,
) werd hij afgevaardigd tot de Staten Generaal en
nam in 1663 zitting in den Raad van State, in
welke bediening hij op 28 Januarij 1668, overleed.
In