Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
RE.
243
verlaten, woonde in het eerst met zijn huisgezin
te Utthuizen bij Embden, later te Bremen. Hij
was bij het overgaan der Stad in 1594 een der
eerfle gedeputeerde wegens de Ommelanden. Se-
dert bekleedde hij de aanzienlijklle eerambten,
werd hl 1595 Lid van den Raad van State, ver-
volgens dikwijls ter Vergadering der Staten Ge-
neraal benoemd, en uit dezelve, onder anderen in
1602, naar het leger voor Gr/ïve gezonden; later
vinden wij zijnen naam nog eens in den Raad van
State.
tJij was gehuwd aan ba uk je jensuma,
en liet kinderen na bij zijn overlijden in 1626.
Hij was tevens een man van letteren.
Van zijne kronijck hebben wij reeds in de
voorrede eenige melding gemaakt. Bor heeft
dezelve dikwijls geraadpleegd. Hij flond bij eim-
iNiius in hooge achting, zoo als mij uit brieven
tusfchen hun gewisfeld gebleken is. Hij fchreef
in eenen fchoonen Latijnfchen ftijl.
Op het huis te Farmzum, worden de oorfpron-
kelijke Schilderijen van dc afbeelding van hem en
zijne Echtgenoote bewaard; de uitgaaf van zijn
pourtrait zoude aan velen aangenaam zijn.
Requesens, (louis de zuniga de)
/llgemeen Landvoogd.
Zie zuniga.
Qa
Ren-