Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
RA. 215
voce. Roükens, W. D. XXV. bl. 180. Fer-
wer da, IVapenbotk,
R A s, Ce m A n u ë L) Burgemeester te Alkmaar. Vnihnd,
T • , , xr , NoordhoU.
Werd in 1727 tot Lid der Vroedlchap geko-oeb. 1604.
ren, en bekleedde opvolgelijk het Schepens-ambt
en het Burgemeesterfchap veel malen, altoos met
lof. Hij bediende inmiddels de voornaamfte
Staats - Commisfiën, zoo tc Hoorn als in den
Haag, en werd in elk Collegie om zijne wijsheid
en ervaren is als een der voornaamfte Regenten
erkend.
Hij ftierf op 17 October, 1761.
Rataller, Cgeorg^ Voorzitter in den Utrecht.
^ Gel). 1.^20.
Hove van Utrecht. Geft. isSi.
Geboortig in Friesland, alwaar zijn Vader jo-
han, Rentmeester der Domeinen en Prefident
van den Hove was, verhuisde hij om den jare
1527, met zijne Ouders naar Utrecht en had
aldaar den beroemden macropedius tot on-
derwijzer. Zijne kundigheden vermeerderden later
zoo wel als zijne roem door het bezoeken van
de meeste buitenlandfche Hoogefcholen; fpoedig
geraakte hij hier door bij karel V. bekend cn
in de aanzienlijkfte ambten. Eerst was hij des-
zelfs Raad in /irtois en verwisfelde deze bedie-
ning eerlang voor die van Lid van den Hoogen
Raad van Mechelen, in 1565 werd hij door den
Koning als Gezant, ter vereffening der gefchillen
O 4 over