Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
s.o6
PR.-
reingoud en de burgf-grave, CEHCn gg,
weldigen aanhang. Zie hooft',-^ 1052, ahvaar
eene fchoone en krachtige befchrijving' van dien
aanhang gevonden wordt. Prouninc k werd
fpoedig 'Bui'gémeester tegen alle "voorwaarden aan ,
en" eerlang afgevaardigd tot de" Vergadering der
Staten Generaal. Hij werd'-afgewezen door die
van Holland en van het Sticht. Dit verbitterde
hem 'te meer; hij wendde zich tot l e y c e s t e r ;
deze trok te vergeefs zijne zaak aan; pro u-
ninck vertrok naar Utrecht,
Geenzins de man--zijnde, om zich zdo fpoe-
dig te laten afwijzen, zocht hij te vergeefs
hulp en bijftand bij die van Utrecht zelf. Alle
deze teleiirftellingen vermeerderden zijne woede en
wraakzucht en deden hem zich te naauwer ver-
ecnigeu met leycester. Hij ftond de be-
langen van dezen, zoo hij meende voor, door
eene verdeediging der Engelfchen, nopens het ver-
raad van york. en s t a n l e y te fchrijven. Hij
üookte die van Gelderland, Friesland, Overysfel
en Groningen op, onder het masker van voor
den Godsdienst en de Koningin van Engeland
te waken, nam vele heethoofdige Kerkdijken in
den arm , en bragt de gemoederen zoodanig in
gisting, dat hij alles in Utrecht durfde onderlban^
Hij liet verfcheidene Edelen gevangen nemen;
verdedigde zich en zijne zaak jegens o.lden-
bar ne veld t, franc ken en velcn. Na
vele andere bedrijven, het verkrachten der Secre-
ta-