Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
198
PI.
raakte hij federt 1707 in verfcheidene :auibtcn en
bediende dezelve bij wijsheid eu ervarenis op het
loffelijkst. Hij diende, na Burgemeester te zijn ge-
worden, in verfchillende Staats-Commisfiën, tot
aan 1748 ^ wanneer hij bij de benoeming van eene
nieuwe Magiftra at ambteloos werd. Na dat liet
Gemeenebest zich alzoo aan hem onttrok, leefde
hij vervolgens in wijsgeerige rust cn voor de We-
tenfchappen , welke hij gedurende zijn geheel leven
met vrucht beoefend had, en genoot de achting
en liefde zijner Medeburgers.
Hij was gehuwd geweest aan johanna
MARGARETHA VONK, de Moei vau den ge-
leerden cornelis VALERius VONK, en
liet verfcheidene Kinderen na,
jaarboeken, 1757, 208.
ihuand. pieter, Cpieter van st-5 Sccreiar'ts
vtorn. Ambt. ' ^
Geb. 148. van het Hof van Holland en van Keizer Karei V.
Veft. I54S»' groote bekwaamheid, die
door gcmelden Keizer in de gewigtigde ambten ge-
bruikt werd; in 1510 werd hij tot eerstgemeld
ambt gevorderd :en is in 1543 tot Rekenmeester
van Holland-
Wij vonden zijnen naam bij zeer vele hande-
lingen , onder anderen ook bij het overnemen van
het wereldlijk gebied van het Sticht Utrecht, cn
bij het verdrag tot onderwerping van Overysfel.
E R a s M u s was een bijz;onder vriend van hem
en .nam ten zijnen huize dikwijls zijn intrek, zoo
ais