Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
PII. 195
onwedcr'geheel vernield.
Verders van zijne trouwloosheid jegens de fchuld-
cilchers van den Staat, wnar door zeer vele huis-
gezinnen in den grond bedorven en de bankbreu-
ken ontelbaar werdeti, van zijne pogingen tot
iluiknioord van Vorften, {^asfasftnat^ ^ het welk
hem omtrent den Prins van orange gelukte>
van den uitgeputten toeftand van Spanje^ gevon-
den met rijkdommen overladen, nagelaten met
eene fchuld van honderd en vijftig millioenen
Dncaten, (f) van zijne ontucht, geilheid en huwe-
lijken, bij welke laatllc hij zich aan de opfpraak
van bloedfchande blootllelde.
Eindelijk nog van den bloeddorst jegens zijne'
onderzaten, die van hem in Godsdienstige ge-
voelens verfchilden , van de wreedheid jegens zijnen
eigenen zoon, (§) dien hij ter dood veroordeelde,
en
(♦} Van deze onvervAnnelijke Vloot en derzelver lot is
eene overheerlijke belclirijving tc vinden in de Slotzang^
achter liet weik: de opkomst en bloei der yereentgde Nedtr."
landen, door s. styl, bl, 413. liet is eene proeve van be-"
fdiiijvend Lecrdidn, welke in keuriglieid, zwier en kracht, zoo-
veel mij bekend is, nog niet is geëvenaard, ten uiinste niet
overtrofien. ;
Ct) Over dc bijna uitgaven, gedurende zijne re^
geril-g, zie men, het leven yan willem I. D. I bl, 13?«
alwafif uit eigen ichrijven van p h IL i p s wordt aangehaald, dat
5594 niiiroencn diiciten heefc verkwist, waar voor hij
niets genoten had dan hartzeer en verdriet.
(§) Over dit onderwerp verdient in het oorfpronUclijk ge - ■
lezen te worden, het Trcurlpci: don Carlos van schil-
ler. Zie cok iiooi'T, bl- 1C9.
N a