Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
PII. 189
P'rankryk, zoo dat hij aan dit Rijk wegens
Bourgondien hulde deed; de Zoon veroorzaakte
een oorlog met hetzelve. Vervolgens bemoeide
PHILIPS zich met de Ccldcrfche twisten, al<
ivaar de Godvergetene handelwijze van adolph
jegens zijnen Vader, de verontwaardiging van de
ganfche Christenheid wekte, dan hij beleefde het
einde niet. Hij llierf op 15 Junij 1467 in den
hoogen ouderdom van twee-en-zeventig jaren.
Bij c o MIN E s in zijne Gédenkfchriften zijn
keurige aanmerkingen over zijn karakter; bij ra-
pin de thoirasis het met de zwartfle verwen
gefcliilderd; eenige trekken hiervan zijn overge-
nomen bij CERisiER, D. n. bl. 197. Aldaar
is verders bl. 198 eene fierlijke zamentrekking
cn befchouwing van den aard zijner Regering,
werwaarts wij onze lezers verwijzen.
Het Hof van Holland is door hem ingedeki
in 1418. In 1430 flichtte hij de Ridderorde van
het Guldenvlies.
Ilij trad driemaal in het huwelijk, CO met
michaele van frankryk, (a) mCt
bonna van artois, (3) lUCt izabella
VAN PORTUGAL, bij dc laatllc was hij Vader
van karel den Stouten. Negentien natuurlijke
kinderen had hij erkend. Zijne onbefchaamdheid
in dezen , en de rijkelijkheid en grootschheid zij-
ner Hofhouding bij baldadige weelde, wrochtten
bijzonder mede tot het zedenbederf dier tijden;
dan onder dit alles werden kunsten en weten-
fchap-